• znalosť Nemeckého alebo Anglického jazyka
  • bezúhonnosť
  • zodpovednosť
  • HLAVNOU PODMIENKOU JE OSOBNÝ POHOVOR!