Spolupracujeme s Rakúskym Červeným Krížom,Tirolsko