• Zabezpečujeme prepravu spoľahlivou koncesovanou prepravnou spoločnosťou s dvoma šoférmi v každom vozidle.
  • V každom vozidle je zabezpečené aj prihlásenie a vybavenie živnosti v Rakúsku