Opatrovateľka: od 75,- € / deň

Zdravotná sestra: výška mzdy závisí od stavu pacienta

(odvody rodina opatrovaného neplatí, cestovné náklady vám však platia v plnej výške )