• doklad o ukončení opatrovateľského kurzu
  • dve fotografie
  • požadované dokumenty musia mať úradný preklad do Nemeckého jazyka a na pohovor si treba priniesť fotokópie tohoto prekladu
  • doklad o ukončení opatrovateľského kurzu
  • dve fotografie
  • požadované dokumenty musia mať úradný preklad do Nemeckého jazyka a na pohovor si treba priniesť fotokópie tohoto prekladu